Thông báo Tuyển sinh hệ chính quy năm 2018

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính quy năm 2018 như sau:

 

SỞ VĂN HÓA ,TT VÀ DL TỈNH LẠNG SƠN

TRƯỜNG TC VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT

 Số:       /TB-TC.VHNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày     tháng  4  năm 2018


THÔNG BÁO

TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

                                            

          Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính quy năm 2018 như sau:

A. Đối tượng tuyển sinh:  Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

B. Các ngành tuyển sinh:

I. Các ngành Năng khiếu nghệ thuật (thi tuyển):

Thi năng khiếu và kiểm tra điều kiện theo đặc thù của từng ngành, lấy điểm môn Ngữ văn năm học gần nhất làm điều kiện xét tuyển. 

STT

Tên ngành

Môn thi

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

1

Thanh nhạc

- Thẩm âm, tiết tấu và trình bày 1 đến 2 bài hát tự chọn.

- Các cơ quan quản lí văn hóa

- Các Đoàn nghệ thuật

- Các tổ chức chính trị xã hội.

- Các trường học

- Các dự án phát triển kinh tế - xã hội, công ty truyền thông, các doanh nghiệp, thiết kế đồ họa, quảng cáo...

2

Nghệ thuật biểu diễn dân ca

3

Quản lý văn hóa

4

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

- Thẩm âm, tiết tấu và kiểm tra điều kiện tay.

5

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

- Thẩm âm, tiết tấu và kiểm tra điều kiện múa (bắt chước 1 số động tác múa).

6

Hội họa

- Hình hoạ

7

Thiết kế đồ họa

 

 II. Các ngành Du lịch (xét tuyển)

 

STT

Tên ngành

Môn xét tuyển

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

1

Hướng dẫn du lịch

-  Lấy điểm tổng kết môn Ngữ văn và Toán năm học cuối cấp để xét tuyển.

- Điều kiện: hình thể cân đối (không bị dị tật), có khả năng giao tiếp tốt.

- Thí sinh nộp phiếu đăng ký tuyển sinh và phô tô học bạ có công  chứng nộp về Nhà trường

- Các cơ sở kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn…..

 

 

 

2

Nghiệp vụ lễ tân

3

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

 

C. Thời gian, địa điểm  đăng ký dự thi , thi tuyển và xét tuyển

I. Thời gian đăng ký dự thi và xét tuyển:

     Từ ngày thông báo đến ngày 30/11/2018.

II. Thời gian xét tuyển:

1. Đợt 1:07/06/2018;     2. Đợt 2: 03/10/2018;  

3. Đợt 3:08/11/2018;     4. Đợt 4:14/12/2018.

III. Thời gian thi tuyển (Đối với nhóm ngành Năng khiếu Nghệ thuật)

      Sau khi học sinh đăng ký dự thi, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể về địa điểm và thời gian thi.

IV. Địa điểm đăng ký, hình thức đăng ký:

1. Địa điểm:

Phòng Đào tạo, trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ Số 71 đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Ngã 6 Pò Soài).

2. Hình thức đăng ký:

- Đăng ký qua điện thoại: 02053.878.029;  02053.865.868

- Đăng ký qua Facebook Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

- Đăng ký qua  Email: truongtc.vhntls@gmail.com hoặc tuandtvhntls@gmail.com

- Đăng ký qua đường Bưu điện.

Yêu cầu: Học sinh đăng ký dự thi và xét tuyển nộp 01 học bạ phô tô có công chứng.

- Mọi thông tin xin liên hệ qua điện thoại: 0205.3878.029; hoặc 0205.3865.868

 Trên đây là thông báo tuyển sinh hệ trung cấp năm 2018 của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn.

                   Xin trân trọng Thông báo!

 

 

Nơi nhận:        

- Sở Lao động, TB và Xã hội (để báo cáo);   

- Sở Văn hóa, TT và Du lịch (để báo cáo);

- Các Phòng GD&ĐT trong tỉnh (để giúp đỡ);

- Các Trường THCS, THPT trong tỉnh (giúp đỡ);

- Thành viên HĐTS 2018;

- Các Phòng, Khoa;                          

- L­ưu: VT, ĐT.                    

HIỆU TR­ƯỞNG

          

 

 

 

 

 

 

 

Bế Kim Dung

 


Có 1 đính kèm:

STTTên fileKích thướcLink
1 Thong bao TS 2018.doc 62976 Tải xuống

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.878.029

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trường trung cấp nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phát triển bởi Trung tâm Tin học - Viễn thông Lạng Sơn