(1.2019) Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn tổ chức tuần sinh hoạt công dân - học sinh năm học 2018-2018

Căn cứ kế hoạch năm học 2018 -2019 trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh” đầu năm học 2018-2019 nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giúp cho học sinh nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế

  Căn cứ kế hoạch năm học 2018 -2019 trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh”  đầu năm học 2018-2019 nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giúp cho học sinh nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế.

Đ/c Bế Kim Dung – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

“Tuần sinh hoạt công dân - học sinh” được tổ chức từ ngày 07-08 tháng 01 năm 2019. Tuần sinh hoạt công dân học sinh gồm các nội dung chính sau: công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, các trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực, không lành mạnh. Công tác đảm bảo ANTT trong trường học, đảm bảo ATGT đường bộ và các văn bản liên quan; giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS; triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII; học tập và quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết  số 29-NQ/TW  về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tìm hiểu truyền thống, nhiệm vụ trọng tâm Nhà trường năm học 2018 – 2019 và các quy chế , quy định về đào tạo và công tác HSSV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội của Nhà trường.

Trong tuần sinh hoạt công dân - học sinh, học sinh cũng được trao đổi, thảo luận và được thầy cô giải đáp thắc mắc liên quan đến nhiệm vụ học tập, rèn luyện và các chế độ chính sách. Cuối tuần học Nhà trường đã yêu cầu học sinh viết Bài thu hoạch về những nội dung đã được học tập và ký cam kết thi đua năm học 2018-2019.

Học sinh viết bài thu hoạch sau tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên.

 

Trong "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh", Nhà trường đã tổng kết đợt thi đua kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 33 năm ngày thành lập Trường 19/12, khen thưởng 04 tập thể lớp và 10 cá nhân học sinh vì đã có thành tích cao trong đợt thi đua.

Đ/c Nguyễn Văn Tân – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trao phần thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong đợt thi đua kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 33 năm thành lập Trường 19/12.

 

“Tuần sinh hoạt công dân - học sinh” năm học 2018-2019 đã được tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả giáo dục cao. Qua đó, “ Tuần sinh hoạt công dân - học sinh” đã giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - học sinh thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và của Nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.


Tin tức sự kiện

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.878.029

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trường trung cấp nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phát triển bởi Trung tâm Tin học - Viễn thông Lạng Sơn