(10.2018) Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành Khoa học thư viện hệ vừa làm vừa học, khóa học 2015-2018

Căn cứ kế hoạch năm học 2017-2018, trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn và trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đã tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành Khoa học thư viện (hệ vừa làm vừa học), khóa học 2015-2018 vào ngày 01 tháng 8 năm 2018

Căn cứ kế hoạch năm học 2017-2018, trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn và trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đã tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành Khoa học thư viện (hệ vừa làm vừa học), khóa học 2015-2018 vào ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Đại diện lãnh đạo hai Nhà trường trao giấy khen cho học viên có thành tích học tập loại Giỏi

 

Sau khóa học, ngành Khoa học thư viện đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% trong  đó 90% học viên đạt kết quả học tập từ Khá trở lên. Kết quả học tập của học viên là sự khẳng định mục đích nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thiết bị trường học trong tỉnh Lạng Sơn.

Lớp Đại học Khoa học thư viện nhận Bằng tốt nghiệp

 


Tin tức sự kiện

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.878.029

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trường trung cấp nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phát triển bởi Trung tâm Tin học - Viễn thông Lạng Sơn