Sứ mạng


Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, khu vực và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu phát triển Nhà trường từ nay tới năm 2020

Phấn đấu trở thành trường Cao đẳng đa ngành, đa cấp, có thương hiệu,  đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuẩn đáp ứng  yêu cầu của xã hội.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên để nắm vững môn học như một khoa học cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, cả về lí thuyết lẫn thực hành, làm cơ sở cho việc đảm bảo chất lượng đào tạo và ứng dụng phục vụ cộng đồng.

 Đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục chuyên nghiệp Việt Nam, khu vực, tiến tới tiếp cận chuẩn quốc tế.

Mở rộng các chuyên ngành đào tạo, xác định các ngành mũi nhọn đào tạo.

Huy động các nguồn lực mở rộng quỹ đất, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại.

Quy hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý vững về nghiệp vụ, sâu về chuyên môn .

 

 Phương châm hành động : Lấy học sinh - sinh viên làm trung tâm; Nâng cao chất lượng đào tạo; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, cán bộ viên chức và học sinh - sinh viên; Đạo đức trong giáo dục, văn hóa trong ứng xử, hợp tác trong công việc, chất lượng là hàng đầu.Vì lợi ích của cộng đồng và xã hội.


Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.878.029

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trường trung cấp nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phát triển bởi Trung tâm Tin học - Viễn thông Lạng Sơn