Ban giám hiệu nhà trường

Giới thiệu về ban giám hiệu nhà trường

 

Hiệu trưởng:

Nhà giáo Bế Kim Dung

 


Phó Hiệu trưởng:

Th.s Nguyễn Thị Hằng

 

Phó Hiệu trưởng:

Nhạc sĩ - Th.s Nguyễn Văn Tân

 


Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.878.029

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trường trung cấp nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phát triển bởi Trung tâm Tin học - Viễn thông Lạng Sơn