Giới thiệu về công đoàn

Công đoàn Cơ sở thành viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Lạng Sơn là công đoàn CSTV trực thuộc Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tỉnh Lạng Sơn

 Công đoàn Cơ sở thành viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Lạng Sơn là công đoàn CSTV trực thuộc Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tỉnh Lạng Sơn.

Ban chấp hành Nhiệm kỳ 2012- 2014 gồm 03 đ/c:

1. Đ/c Vũ Bích Nga- cán bộ Phòng Hành chính Tổng hợp, Chủ tịch Công đoàn. Phụ trách chung mọi mặt hoạt động của Công đoàn . ĐT: 0916.792.216

2. Đ/c Trần Thị Thảo Nguyên- Giáo viên Chính trị, cán bộ Phòng Đào tạo- ủy viên. Phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng và Thi đua khen thưởng Công đoàn. ĐT: 0915.485.189

3. Đ/c Đoàn Thu Hà- Giáo viên Tiếng Trung Khoa Văn hóa Du lịch- ủy viên. Phụ trách các nội dung Báo cáo, hoạt động VHVN và TDTT; tài chính và thu chi Công đoàn; hoạt động nữ công. ĐT: 0912.313.750

I. Đặc điểm tình hình đoàn viên công đoàn

-  Tổng số đoàn viên công đoàn năm 2013: 31 đ/c trong đó: Nam: 11 đ/c,  Nữ: 20 đ/c;  Đảng viên: 18 đ/c.

 Trình độ: Thạc sỹ: 04 đ/c; đang theo học sau đại học: 03 đ/c; Đại học: 19 đ/c; Cao đẳng: 02 đ/c; Trung cấp: 04 đ/c;  Trình độ khác: 03 đ/c

Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ, Công đoàn cơ sở Sở VH,TT&DL, được Lãnh đạo Trường hết sức tạo điều kiện và nhờ sự phấn đấu tích cực của đoàn viên công đoàn, Công đoàn CSTV Trường TC. VHNT Lạng Sơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đoàn kết nhất trí trong đơn vị, chăm lo đời sống cho các đoàn viên công đoàn, đạt nhiều thành tích, được tặng bằng khen, giấy khen cho tập thể và những cá nhân xuất sắc.

II. Những kết quả đạt được

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Nhìn chung trong năm 2013 vừa qua, các đồng chí ĐVCĐ đã chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Có tư tưởng lập trường vững vàng, tinh thần đoàn kết, đạo đức và lối sống lành mạnh. Tích cực tham gia học tập bồi dưỡng chính trị, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nắm bắt thông tin kịp thời để không ngừng nâng cao nhận thức về chính trị xã hội.

2. Hoạt động xã hội:

Đây là một công tác luôn được duy trì phát huy tốt và được 100% ĐVCĐ nhiệt tình hưởng ứng tham gia, ủng hộ các quỹ:

- Quỹ vì người nghèo: 640.000 đ

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 1.800.000 đ

 - Quỹ phòng chống lũ lụt: 310.000 đ

- Ủng hộ Hội chữ thập đỏ: 500.000 đ

- Ủng hộ Quü Nåi ch¸o t×nh th­¬ng thµnh phè: 720.000 ®

3. Công tác chuyên môn

Các phong trào thi đua luôn bám sát với nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, nhìn chung các đ/c ĐVCĐ đã chấp hành nghiêm túc mọi kỷ luật, nội quy cơ quan, chấp hành tốt quy chế chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, tích cực học tập trau dồi kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Kết quả các phòng, khoa trong đơn vị luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng yêu cầu kế hoạch đã đề ra, phối hợp và tham gia nhiều buổi biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ, sự kiện chính trị cuả ngành, của tỉnh.

+ 17 đoàn viên công đoàn tham gia viết SKKN  trong đó có 5 sáng kiến xếp loại A, 4 sáng kiến xếp loại B vµ 8 xÕp lo¹i C.

+ 25 lượt cán bộ, giáo viên tập huấn chuyên môn nghiệp vụ

+ 05 đ/c đi học sau đại học và đại học

+ 03 đ/c được bổ nhiệm chức vụ Tr­ëng, phó phòng, khoa

+ 07 đ/c đạt giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm họcc 2013 - 2014

4. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao

Phong trào VHVN và TDTT luôn được triển khai sâu rộng trong toàn thể ĐVCĐ. Ngoài việc thường xuyên tổ chức thi đấu giao lưu tại đơn vị, ĐVCĐ còn tham gia các buổi thi đấu do cấp trên tổ chức và các buổi giao lưu với đơn vị bạn...qua đó mở rộng mối quan hệ, tăng thêm tình đoàn kết với các đơn vị bạn. Đặc biệt là có một số đ/c tham gia thi đấu TDTT do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức đều đạt giỏi.

5. Phong trào thi đua yêu nước

Các phong trào thi đua yêu nước luôn là động lực thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm.

- Phong trào thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực: không có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm đạo đức nhà giáo, các đ/c giáo viên thường xuyên quan tâm thăm hỏi và động viên học sinh, giúp học sinh có những nhận thức đúng đắn và cố gắng khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập.

- Phong trào thu đua Phụ nữ hai giỏi: 20/31 đ/c đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi, 31/31 đ/c đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, 03/03 tổ công đoàn đạt danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc, tập thể Công đoàn trường đạt Vững mạnh xuất sắc năm 2013.

- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa: 31/31 đ/c gia đình đạt Gia đình văn hóa ở cơ sở.

6. Phong trào xây dựng cơ quan có nếp sống văn hóa, cơ quan an toàn

Các đ/c ĐVCĐ luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng cơ quan có nếp sống văn hóa thông qua những việc làm, những hành động cụ thể: trang phục thanh lịch, gọn gàng có tính giáo dục đối với học sinh; phát ngôn đúng mực, tôn trọng đồng nghiệp và học sinh; tích cực trong các buổi lao động tập thể giữ gìn môi trường làm việc xanh, sạch; không có đ/c nào hút thuốc lá trong cơ quan; thực hiện tiết kiệm điện, nước tại đơn vị và gia đình; không có đoàn viên nào mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm giao thông...

III- Phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn CSTV Trường TC.Văn hóa Nghệ thuật trong thời gian tới

- Tiếp tục phát huy những mặt mạnh, điểm tích cực và thực hiện đạt kết quả cao hơn nữa các phong trào thi đua.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, không ngừng nâng cao nhận thức về mọi mặt đối với CB,GV.

- Tích cực hưởng ứng và phát động, tổ chức các phong trào, hoạt động thi đua có ý nghĩa thiết thực gắn với các sự kiện lịch sử, chính trị của địa phương và ngành.

- Xây dựng kế hoạch thi đua gắn với thực tế yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn của Nhà trường. Thực hiện nghiêm túc việc tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời trong các đợt thi đua. Triển khai nhân rộng điển hình tiên tiến tập thể và cá nhân trong Công đoàn trường và có tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

 

 


Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.878.029

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trường trung cấp nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phát triển bởi Trung tâm Tin học - Viễn thông Lạng Sơn