Giới thiệu chi bộ


            Chi bộ trường trung cấp VHNT Lạng Sơn trực thuộc Đảng ủy Sở VHTT&DL với chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của nhà trường về  công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác đảm bảo cho việc dạy và học theo Luật giáo dục. Nhà trường có 4 phòng, khoa chức năng, 02 tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên. Với tổng số biên chế là 28, 03 hợp đồng theo Nghị định 68/CP; 02 Hợp đồng Nghị định 44/CP;

            Chi bộ có tổng số 18 đảng viên: Trong đó: 17/18 đảng viên chính thức ; 01 đảng viên dự bị. Đảng viên nam là:4/18 = 22,22%; đảng viên nữ là: 14/18 =77,78% ; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ : 04/18 = 22,22%; Đại học: 11/18 = 61,11%;  trung cấp 02/18=11,11%; Khác 01/18=5,55%. Độ tuổi từ 28-52 .

           Trong những năm qua Chi bộ luôn thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Kịp thời phổ biến quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng tới toàn thể Đảng viên trong Chi bộ trên cơ sở các tài liệu do Đảng ủy cấp trên cung cấp.

          Kết quả: 100% đảng viên được nghe phổ biến, quán triệt Điều lệ Đảng
          Các đảng viên đều chấp hành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.Hàng năm 100% đảng viên trong Chi bộ đều được đánh giá xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Việc thực hiện các quyền của đảng viên được Cấp ủy và Chi bộ luôn bảo đảm các quyền của Đảng viên như quy định tại điều 3 cuả Điều lệ Đảng
Về công tác kết nạp đảng viên luôn được đảm bảo đúng phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng viên. Chi bộ luôn có giải pháp tạo nguồn, phát hiện quần chúng ưu tú để  tổ chức giáo dục bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Chi bộ không có đảng viên vi phạm những điều Đảng viên không được làm.
Chi bộ thực hiện và chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Sau mỗi kỳ Đại hội chi ủy đều xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ cho phù hợp với từng giai đoạn hoạt động của Chi bộ.
Tổ chức duy trì thực hiện đúng quy chế làm việc, sinh hoạt cấp ủy 1 tháng một lần, nếu có việc đột xuất cấp ủy họp bất thường để thống nhất giải quyết. Duy trì sinh hoạt Chi bộ thường kỳ mỗi tháng một lần. Trong các đợt sơ tổng kết, kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm đều thực hiện đúng nguyên tắc Cấp ủy tự kiểm điểm đánh giá trước, đảng viên tự kiểm điểm đánh giá sau.
Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy quan tâm,thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, giám sát mà Chi bộ đã xây dựng từ đầu năm.
Chi ủy phân công 01 đồng chí trong cấp ủy phụ trách công  tác Công đoàn, Đoàn thanh niên. Luôn có sự chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện cho công đoàn, đoàn thanh niên phát huy tốt vai trò, cũng như chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể trong trường.
Công đoàn, đoàn thanh niên nhà trường liên tục được đánh giá là tổ chức vững mạnh xuất sắc.Tập thể Chi bộ, nhà trường đoàn kết, thống nhất cao. Chính trị, tư tưởng nội bộ ổn định

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.878.029

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trường trung cấp nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phát triển bởi Trung tâm Tin học - Viễn thông Lạng Sơn