Giới thiệu khoa Nghệ thuật


 
Danh sách giáo viên khoa Văn hóa - Nghệ thuật
Stt Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Nguyễn Văn Năm Trưởng khoa Nghệ thuật  0982.715.998  
2 Chu Thị Thiều Phó trưởng Khoa  01254.772.222  
3 Vy Thị Ly Giáo viên Mỹ thuật  0963.824.529  
4 Trần Ngọc Quý Giáo viên Múa  0915.488.565  
 5  Triệu Thị Lan Hương  Giáo viên Thanh nhạc  0949.267.943  
6 Trần Thị Hương Giáo viên Thanh nhạc  01643.700.444  
7 Lộc Bích Lan Giáo viên Múa  0912.682.431  
8 Trịnh Quang Tùng Giáo viên Organ  01233.419.889  

 

 

Tập thể giáo viên khoa Nghệ Thuật

    

I. Chức năng, nhiệm vụ:

          * Chức năng: Đào tạo học sinh năng khiếu Nghệ thuật gồm các chuyên ngành: Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Nghệ thuật Biểu diễn múa Dân gian dân tộc, Hội hoạ...

          * Nhiệm vụ:

- Tổ chức đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch của Nhà trường.

  - Tổ chức biên soạn giáo trình môn học khi được phân công; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập.

 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho giáo viên.

- Tổ chức các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu, sáng tác gắn với công tác đào tạo và sử dụng.

  - Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh của Khoa.

 

II. Cơ cấu tổ chức:

Khoa nghệ thuật có 01 Trưởng khoa phụ trách chung, 01 Phó Trưởng khoa, 01 Giáo vụ khoa và các Giáo viên các chuyên ngành Múa, Âm nhạc, Hội hoạ.


Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.878.029

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trường trung cấp nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phát triển bởi Trung tâm Tin học - Viễn thông Lạng Sơn