Tuyển sinh - Năng khiếu hè

64x64

Thông báo chiêu sinh các lớp năng khiếu hè 2016

Năm học 2015 – 2016, trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì và chiêu sinh các lớp năng khiếu về văn hoá, nghệ thuật năm 2016...

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.878.029

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trường trung cấp nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phát triển bởi Trung tâm Tin học - Viễn thông Lạng Sơn