Thông báo nội bộ - Thông báo

64x64

Thông báo tuyển sinh năm 2019

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp năm 2019 như sau...
64x64

Thông báo Tuyển sinh hệ chính quy năm 2018

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính quy năm 2018 như sau:...
64x64

Thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2016

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm 2016, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính quy năm 2016 như sau...
64x64

Thông báo chiêu sinh các lớp năng khiếu hè 2016

Năm học 2015 – 2016, trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì và chiêu sinh các lớp năng khiếu về văn hoá, nghệ thuật năm 2016...
64x64

Administrator kiểm tra nội dung thông báo

[Test] Tiêu đề thông báo...

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.878.029

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trường trung cấp nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phát triển bởi Trung tâm Tin học - Viễn thông Lạng Sơn