Đào tạo -Đào tạo vừa học vừa làm

64x64

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học các ngành: Quản lý Văn hóa; Văn thư-Lưu trữ; Công tác Xã hội

Nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người học. Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn liên kết với các trường Đại học tổ chức tuyển sinh các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học (VLVH) năm 2017 như sau...

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.878.029

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trường trung cấp nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phát triển bởi Trung tâm Tin học - Viễn thông Lạng Sơn